Όροι Συνεργασίας

 

Οι παρακάτω Όροι Συνεργασίας διέπουν κάθε παρραγγελία που δέχεται η εταιρία εκτός εάν υπάρχει άλλη ξεχωριστεί γραπτή και μόνο συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη. Οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων σημαίνει αμοιβαία και πλήρη αποδοχή των Όρων Συνεργασίας οι οποίοι υπερισχύουν οποιονδήποτε άλλων απαιτήσεων του πελάτη. Σε περίπτωση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από μία συνεργασία η εταιρία επιθυμεί την φυλική επίλυση τους, σε περίπτωση όμως που δεν βρεθεί λύση σε κάποιο πρόβλημα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Σερρών.


 

 1. Η παραγγελία δίδεται γραπτώς με fax ή email. Τυχόν λάθη λόγο ασαφών ή προφορικών παραγγελιών επιβαρύνουν τον πελάτη.
 2. Τα προϊόντα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, το πρακτορείο μεταφοράς και η ασφαλιστική είναι της επιλογής και ευθύνη του πελάτη. Επιλογή μεταφορικής ισχύει μόνο για παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης των 300€. Σε κάθε περίπτωση τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη.
 3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τμηματικών φορτώσεων.
 4. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει μερικά ή ολικά την παραγγελία του μόνο κατόπιν γραπτής συνεννόησης με την εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της για αποζημίωση, ιδιαίτερα για ειδικές παραγγελίες και ποσότητες προϊόντων που δεν υπάρχουν στην αποθήκη.
 5. Ο χρόνος παράδοσης είναι από 1-10 ημέρες. Ποικίλλει ανάλογα με τη σαιζόν και το είδος της παραγγελίας. Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης ή ζημίας των προϊόντων όταν αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτες συνθήκες όπως θεομηνίες, απεργίες, ατυχήματα, βλάβες των μεταφορικών μέσων κλπ. Τα άνω δεν καθιστούν αιτία ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη.
 6. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Εξαιρείται η αποδεδειγμένα λάθος αποστολή που οφείλεται στην εταιρία. Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως με την εταιρία και εφόσον δεν έχουν περάσει 10 ημέρες από την αποστολή των προϊόντων αυτών στον πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων χωρίς προγενέστερη συνεννόηση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωματης μη παραλαβής και επιστροφής τους στον αποστολέα με χρέωση της φορτωτικής, ή με πίστωση του εμπορεύματος κατα 30% και επιπλέον της αξίας τιμολόγησης του, ανάλογα με την κατάσταση του εμπορεύματος.
 7. Τα προϊόντα που επιστρέφονται προς επισκευή, εφόσον αυτά φέρουν κάποια κατασκευαστική αστοχία, θα επισκευάζονται και θα επιστρέφονται άνευ χρέωσης πίσω στον πελάτη. Σε περίπτωση όμως που κατά την κρίση της εταιρίας η φθορά έγινε λόγω κακής μεταχείρησης, εφαρμογής, λειτουργίας ή συντήρησης των υλικών, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών, των εργατικών και των μεταφορικών.
 8. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά και της προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.Οι τεχνικές πληροφορίες που παρέχονατι στον κατάλογο, την ιστοσελίδα της εταιρίας είναι απλά ενδεικτικές των προϊόντων που εμπορεύεται, και μπορούν να τροποποιηθούν ανα πάσα στιγμή.
 9. Οι τιμές είναι σε EURO και ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται. Για τυχόν πωλήσεις προϊόντων βάση ειδικών προσφορών δεν παρέχεται επιπλέον έκπτωση. Ισχύει ο νέος τιμοκατάλογος 2013-2014, ο νέος τιμοκατάλογος καταργεί κάθε παλιό.
 10. Οι τιμές, ανεξαρτήτως του συμφωνηθέντος ποσοστού εκπτώσεων, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ειδικά όταν συντρέχουν λόγοι αύξησης κόστους παραγωγής.
 11. Ο μηδενισμός του λογαρισμού γίνεται με μετρητά, στην καθορισμένη ημερομηνία της συμφωνίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του μηδενισμού του λογαριασμού, η εταιρία διατηρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παροχών της προς τον πελάτη
 
Φόρτωση ...